Моќта на Витештвото

Европското Винско Витештво треба да исполни две основни задачи. Порака: Да се унапреди употребата и перцепцијата за вино = поддршка за винарството = придонес кон материјалните вредности. Мисија: Формирање на витешка заедница. Секој треба да ги усвои витешките обичаи = негување на витешкиот менталитет = придонес кон идеали. Кое покровителство го прави ова возможно? Секако дека

За Витештвото

Витештвото е основано во согласност со Австрискиот акт за здруженија и е регистирирано како правно лице. Ова е правната основа на витештвото. Следните факти го возвишуваат Витештвото поблиску до историскиот поредок: Култно-мистичен центар Центарот на Витештвото е базиран врз основа на симболот на нашата вера; мотото е: “IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI”; Витештвото на лозата следи

Принципи на Витештвото

I. Европското здружение на вредности претставува основа за разбирање и делување. II. Витешки управни органи ги уживаат предностите на спонтаноста и почесната јавна служба. III. Оптимално ниво на успех може да биде постигнато преку неутрален професионален однос кон витешката работа. IV. Синергетскиот ефект помеѓу секуларните и витешките функции и проекти гарантира минимазирање на трошоците и оптимизација на